ตะกร้า
0
0.00 THB

พะโต๊ะ "ผจญภัยหัวใจสีเขียว"

พะโต๊ะ "ผจญภัยหัวใจสีเขียว"

  • รูปหลัก
โปรแกรมท่องเที่ยวโดยชุมชน อ.พะโต๊ะ แบบ 3 วัน 2 คืน กับการผจญภัยไปกับสายน้ำและธรรมชาติที่ยังคงอุดมสมบูรณ์
2,100.00THB

รายละเอียดสินค้า

พะโต๊ะ "ผจญภัยหัวใจสีเขียว"

   โปรแกรมท่องเที่ยวโดยชุมชน อ.พะโต๊ะ แบบ 3 วัน 2 คืน กับการผจญภัยไปกับสายน้ำและธรรมชาติที่ยังคงอุดมสมบูรณ์

วันที่ 1
16.00 น. พบกันที่เหวโหลมโฮมสเตย์ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร
18.00 น. บริการอาหารเย็น (1)
19.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2
07.00 น. บริการอาหารเช้า (2)
08.00 น. เที่ยวชมน้ำตกเหวโหลม
09.30 น. ล่องแพพะโต๊ะ
12.00 น. บริการอาหารเที่ยง (3)
13.30 น. เยี่ยมชมมูลนิธิพัฒนาเด็กออทิสติก และเยี่ยมชมโครงการศุนย์เรียนรู้บ้านดิน ต.ปากทรง
14.30 น. แช่น้ำแร่ร้อนพรรั้ง จ.ระนอง
18.00 น. บริการอาหารเย็น (4)
19.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3
07.00 น. บริการอาหารเช้า (5)
08.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ค่าบริการท่านละ 2,190 บาท (6 ท่านขึ้นไป)

ราคานี้รวม : ที่พักแบบโฮมสเตย์ 2 คืน , อาหาร 5 มื้อ , มัคคุเทศก์ท้องถิ่น , ล่องแพพะโต๊ะ (6 คนขึ้นไป) , เสื้อชูชีพ , ประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท

ราคานี้ไม่รวม :
- การเดินทางมายัง เหวโหลมโฮมสเตย์ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร
- ล่องแพพะโต๊ะ ในกรณีที่ไม่ถึง 6 คน จะต้องเหมาแพเพิ่มลำละ 2,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากที่ได้แจ้งไว้ในโปรแกรม

** หมายเหตุ **
- กรณี รับ-ส่ง สนามบิน : รถตู้วันละ 3,500 บาท , รถทั่วไป 2,000 บาท
- รายละเอียดต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของธรรมชาติในขณะนั้นเป็นหลัก
- กรุณาโอนเงินมัดจำล่วงหน้าเป็นจำนวน 1,000 บาท มาที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา บิ๊กซี นครปฐม หมายเลขบัญชี 830-213353-1 ชื่อบัญชี นางสาวเอมอัญญาท์ ปฐมสุริยะภรน์ ก่อนเดินทาง 15 วัน (ในช่วงเวลาปกติหรือวันธรรมดา) และไม่ต่ำกว่า 30 วัน สำหรับช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว โดยจ่ายส่วนที่เหลือเมื่อเดินทางมาถึง
- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยตรงที่ คุณวรรณภัสสร สันติธรรมสุททิ์ (คุณเจี๊ยบ) 087-914-2142 / Line ID : wanapatsonshop

จังหวัด : 
 | 
อำเภอ : 
 726
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์